Ocynk zabroniony

(źródło: Jerzy Drążkiewicz "Magazyn Instalatora" nr 1 (53), styczeń 2003) 

Dlaczego nie wolno używać rur i elementów stalowych ocynkowanych do wykonywania instalacji cieplnych? Zabrania tego polska norma PN-H-74200. Wg różnych badań, a w szczególności badań i licznych publikacji dr inż. Danuty Chomicz, w temperaturze do 50°C cynk tworzy przyczepną, nieco galaretowatą warstwę, dającą dobrą ochronę metalu. W temperaturze powyżej 55°C warstwa cynku traci przyczepność, staje się ziarnista i luźna, a jej działanie ochronne słabnie. Wg badań amerykańskich przy temperaturze 60-70°C następuje zmiana biegunowości pary Zn-Fe (cynk - żelazo) na niekorzyść żelaza, zatem w takich temperaturach powłoki cynkowe mogłyby okazać się nie tylko nieskuteczne, ale nawet szkodliwe. Korozja rur ocynkowanych następuje szybciej niż rur czarnych. Wg badań Coxa maksimum szybkości korozji cynku występuje przy temperaturze 65°C. W środowisku o tej temperaturze szybkość korozji jest dziesięciokrotnie wyższa niż przy temperaturze 55°C.

Jeżeli w jednej instalacji grzewczej są elementy stalowe ocynkowane i elementy miedziane, to szybkość korozji będzie jeszcze większa. Obecność jonów miedzi w wodzie ma szkodliwe działanie w stosunku do powierzchni stalowych i stalowych ocynkowanych. Spowodowane jest to wtórnym wydzielaniem się miedzi na powierzchniach przewodów i tym samym powstawaniem dodatkowych ogniw korozyjnych. Ponadto obecnośc miedzi na powierzchniach cynku sprzyja zmianie biegunowości cynk - żelazo. Wg opinii Duńskiego Ośrodka Korozyjnego, obecnośc jonów miedziowych w wodzie jest główną przyczyną korozji rur ocynkowanych. i to zarówno w instalacjach i urządzeniach zimnej jak i ciepłej wody. Produkty korozji cynku w wodzie są nazywane "białą rdzą" . Materiały korozji cynku powodują szybkie zanieczyszczanie filtrów siatkowych. Jeżeli na drodze kocioł - pompa brak jest filtru to może dojść do uszkodzenia pompy. Instalacje cieplne powinny być w całości wykonane z rur i elementów czarnych. Od dnia 16 grudnia 2002 r., tj. od dnia wejścia w życie rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002 poz. 690) obowiązuje nowe ustalenie dot. temperatury ciepłej wody użytkowej. Przepis ten wymaga aby temperatura ciepłej wody na wypływie z punktu czerpalnego wynosiła minimum 55°C i maksimum 60°C, a okresowo nawet 70°C. Powyższe powoduje że rur stalowych ocynkowanych nie można stosować w tych instalacjach. 


 

 

 

Złączki ocynkowane przy wodomierzu, po 7 latach od wykonania instalacji wodnej. Korozja wystąpiła w wyniku połączenia tych złączek z elementami mosiężnymi.

 

 

 

Niebezpieczny zator przed zaworem bezpieczeństwa w instalacji wodnej spowodowany korozją złączek ocynkowanych.

 

 

 

Korozja wewnętrznej powierzchni korka ocynkowanego po 5 dniach od zabudowania w instalacji grzewczej.

 


 c.d.n.