Koszty ogrzewania

Legenda:

 1. Drewno - kocioł na pelety (spr. 88%)
 2. Drewno - kocioł na drewno opałowe (spr. 80%)
 3. Energia elektryczna - pompa ciepła (COP 4,0)
 4. Energia elektryczna - grzejniki elektryczne
 5. Węgiel kamienny - kocioł na "eko-groszek" (spr. 75%)
 6. Węgiel kamienny - kocioł na miał (spr. 60%)
 7. Gaz płynny - kocioł kondensacyjny (spr. 104%)
 8. Olej opałowy - kocioł kondensacyjny (spr. 100%)
 9. Olej opałowy - kocioł niskotemperaturowy (spr. 88%)
 10. Gaz ziemny - kocioł kondensacyjny (spr. 104%)
 11. Gaz ziemny - kocioł niskotemperaturowy (spr. 85%)
 12. Gaz ziemny - kocioł starego typu (spr. 70%)